Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 256a – Zvýhodňovanie veriteľaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 4 5
Zistené 7 11 12 15 10 45 145 56
Objasnené 5 9 10 12 10 18 45 18
Spôsobená škoda 165,4K € 254,1K € 687,7K € 290,1K € 23,5K € 18,1M € 1,2M € 1,2M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 5 8 8 12 11 17 49 21
40 z celkovo 100 842 štatistík