Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.

Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 240 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 221,08 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 204,61 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 27,4 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 143,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 32,11% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
K Zornici 892
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Eva Žiklová okresná prokurátorka
Mgr. Andrea Šmondrková poverená výkonom funkcie námestníčky okresnej prokurátorky

Zoznam právoplatných rozhodnutí (240)

Filtrované podľa § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Mgr. Pavel Štefan TN/3301/17/07/2016 29.07.2016 Pv 399/14/3301 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Pavel Štefan TN/3301/4/02/2017 07.03.2017 Pv 410/14/3301 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Pavel Štefan TN/3301/5/02/2017 15.03.2017 Pv 410/14/3301 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Pavel Štefan TN/3301/33/10/2017 28.10.2017 Pv 107/16/3301 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Mgr. Pavel Štefan TN/3301/6/01/2018 06.02.2018 Pv 36/16/3301 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.