Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.

Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 47 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 27,38 odsúdených za rok. Krajský ročný priemer je 39,78.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 128,92 ročne. Krajský ročný priemer je 140,79.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 2,38 ročne. Krajský ročný priemer je 3,21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 43,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 95,2% vecí v danom registri. Krajský ročný priemer je 69,61 (92,67%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16
080 01 Prešov
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Pavol Matija krajský prokurátor
JUDr. Drahoslav Dorič, PhD. námestník krajského prokurátora - trestný úsek
Mgr. Peter Sabo námestník krajského prokurátora - netrestný úsek

Zoznam právoplatných rozhodnutí (47)

Filtrované podľa § 158 – Ubliženie na zdraví ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Martin Soták PO/7700/1025/05/2019 15.06.2019 1 Kv 2/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/1253/07/2019 19.07.2019 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/2359/12/2019 09.12.2019 1 Kv 47/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Michal Sovič PO/7700/3687/12/2022 28.12.2022 1 Kv 17/21/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/3685/12/2022 18.01.2023 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.