Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
  1. Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou

    Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.
    Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 238 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
    Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 901 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (25 ms)