Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica

    Okresným prokurátorom je Mgr. Eva Pirošová.
    Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

    Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.
    Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (47 ms)