Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

    Krajským prokurátorom je JUDr. Jessy Hassan.
    Na prokuratúre evidujeme 34 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
  2. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

    Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
    Na prokuratúre evidujeme 29 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 14 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (16 ms)