Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica

    Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Vyskočová.
    Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno

    Okresným prokurátorom je JUDr. Ľuboslav Čižmár.
    Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (16 ms)