Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica


    Na prokuratúre evidujeme 33 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
  2. Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica

    Okresným prokurátorom je JUDr. Peter Šnapko.
    Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (151 ms)