Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Lucia Štefanková.
    Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

    Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (15 ms)