Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Lucia Štefanková.
    Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

    Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Takácsová.
    Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 2 zmienky v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (15 ms)