Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Lucia Štefanková.
    Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12, 984 80 Lučenec

    Okresným prokurátorom je JUDr. Matúš Sarvaš.
    Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (15 ms)