Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Partizánske Februárová 157, 958 01 Partizánske

    Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Masár.
    Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 175 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (18 ms)