Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Bratislava I Kvetná 13 (P. O. Box 65), 820 05 Bratislava


    Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava


    Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 5 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (28 ms)