Prokuratúry

  1. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava

    Generálnym prokurátorom je Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 91 prokurátorov, 34 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
  2. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava


    Na prokuratúre evidujeme 34 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (52 ms)