Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Partizánske Februárová 157, 958 01 Partizánske

    Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Masár.
    Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo


    Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (11 ms)