Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov

    Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
    Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 1 vedúceho pracovníka.
  2. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín


    Na prokuratúre evidujeme 3 prokurátorov a žiadnych vedúcich pracovníkov.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (7 ms)