Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda

    Okresným prokurátorom je JUDr. Beatrix Jakubovičová.
    Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

    Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
    Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (132 ms)