Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín


    Na prokuratúre evidujeme 4 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
  2. Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta

    Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.
    Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (12 ms)