Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

  Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov, 9 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín

  Okresným prokurátorom je JUDr. Tibor Síleš.
  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1014 právoplatných uznesení a 11 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Košice - okolie Mojmírova 5, 040 38 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD. MBA.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1286 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
1 – 3 z celkovo 3 prokuratúry (24 ms)