Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

    Na prokuratúre evidujeme 45 prokurátorov, 12 vedúcich pracovníkov, 71 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (7 ms)