Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Adriana Jesztrebiová.
  Na prokuratúre evidujeme 26 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 17 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Drgoňová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1599 právoplatných uznesení a 10 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Bratislava I Kvetná 13 (P. O. Box 65), 820 05 Bratislava

  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1217 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Bratislava II Kvetná 13 (P. O. Box 78), 820 05 Bratislava

  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 2833 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 5. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava

  Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 39 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 129 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 5 z celkovo 5 prokuratúr (31 ms)