Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov

    Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
    Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 1 vedúceho pracovníka.
  2. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

    Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
    Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (231 ms)