Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

    Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
    Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 6 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (8 ms)