Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

    Krajským prokurátorom je JUDr. Tomáš Balogh.
    Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 103 právoplatných uznesení a 8 zmienok v novinách.
  2. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

    Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
    Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 6 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (37 ms)