Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra

    Krajským prokurátorom je JUDr. Ivan Mandalov.
    Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 52 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
  2. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

    Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
    Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 6 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (31 ms)