Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta

    Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.
    Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (9 ms)