Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Malacky Sasinkova 71 (P.O.BOX 41), 901 01 Malacky

    Okresným prokurátorom je JUDr. Beata Vítková.
    Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 7 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica

    Okresným prokurátorom je Mgr. Eva Pirošová.
    Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (17 ms)