Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice


    Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice


    Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 18 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (22 ms)