Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

  Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Takácsová.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 2 zmienky v novinách.
 2. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

  Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.
  Na prokuratúre evidujeme 41 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Sonderlich.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice

  Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Kundrát.
  Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
1 – 5 z celkovo 5 prokuratúr (1407 ms)