Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

    Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Takácsová.
    Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 2 zmienky v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

    Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
    Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (36 ms)