Prokuratúry

  1. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

    Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
    Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 14 zmienok v novinách.
  2. Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov


    Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (29 ms)