Prokuratúry

  1. Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica


    Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (4 ms)