Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
  1. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín

    Okresným prokurátorom je JUDr. Tibor Síleš.
    Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1014 právoplatných uznesení a 11 zmienok v novinách.
  2. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

    Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov, 9 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
1 – 2 z celkovo 2 prokuratúry (16 ms)