Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
  1. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov

    Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Kohan.
    Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1564 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
1 – 1 z celkovo 1 prokuratúra (10 ms)