Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov 3

  Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 528 právoplatných uznesení.
 2. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 42 Humenné 1

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 620 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 920 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Mihal.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 606 právoplatných uznesení.
 5. Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 02901 Námestovo

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 638 právoplatných uznesení.
 6. Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno

  Okresným prokurátorom je JUDr. Ľuboslav Čižmár.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 706 právoplatných uznesení.
 7. Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Martin Džavoronok.
  Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 555 právoplatných uznesení.
 8. Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Tomaško.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 949 právoplatných uznesení.
 9. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda 1

  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 978 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom J. Hollého 1, 965 01 Žiar nad Hronom

  Okresným prokurátorom je JUDr. Karin Valentová.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 842 právoplatných uznesení.
 11. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 546 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica

  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 715 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
1 – 12 z celkovo 12 prokuratúr (69 ms)