Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  Generálnym prokurátorom je Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 124 prokurátorov, 50 vedúcich pracovníkov, 17 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 2. Úrad špeciálnej prokuratúry Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  Špeciálnym prokurátorom je JUDr. Daniel Lipšic.
  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 7 vedúcich pracovníkov, 543 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 3. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1

  Krajským prokurátorom je JUDr. Rastislav Remeta, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 40 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov, 137 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Bratislava I P. O. Box 65 (P. O. Box 65), 820 05 Bratislava 25

  Okresným prokurátorom je JUDr. Katarína Kuljačková.
  Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 4714 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Bratislava II P. O. Box 78 (P. O. Box 78), 820 05 Bratislava 25

  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava 3

  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov a 18 zmienok v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava 411

  Okresným prokurátorom je JUDr. Lucia Štefanková.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava 5

  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1626 právoplatných uznesení a 10 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Mihal.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 606 právoplatných uznesení.
 10. Okresná prokuratúra Malacky P.O.BOX 41 (P.O.BOX 41), 901 01 Malacky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Beata Vítková.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 446 právoplatných uznesení a 9 zmienok v novinách.
 11. Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ivo Vendel.
  Na prokuratúre evidujeme 29 prokurátorov, 11 vedúcich pracovníkov, 44 právoplatných uznesení a 9 zmienok v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22, 917 01 Trnava 1

  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 869 právoplatných uznesení a 4 zmienky v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Galanta Hlavná ulica 987/25, 924 29 Galanta 1

  Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.
  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1304 právoplatných uznesení a 6 zmienok v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda 1

  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 978 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 323 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 64 prokuratúr (77 ms)