Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 26 Spišská Nová Ves

  Okresným prokurátorom je JUDr. Branislav Kročian.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou

  Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 2 zmienky v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Lucia Štefanková.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Kohan.
  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Zeleňáková.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica

  Okresným prokurátorom je JUDr. Peter Šnapko.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
46 – 54 z celkovo 54 prokuratúr (70 ms)