Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

  Okresným prokurátorom je JUDr. Anatolij Derco.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 2. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Okresným prokurátorom je JUDr. Justína Kmeťová.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 18 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 26 Spišská Nová Ves


  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
46 – 54 z celkovo 54 prokuratúr (38 ms)