Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

  Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Takácsová.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka, 759 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca

  Okresným prokurátorom je Mgr. Miloš Kováč.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1205 právoplatných uznesení.
 3. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 606 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Mihal.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 590 právoplatných uznesení.
 5. Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota

  Okresným prokurátorom je JUDr. Slavomír Šamin.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 973 právoplatných uznesení.
 6. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 2209 právoplatných uznesení a 5 zmienok v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza

  Okresným prokurátorom je Mgr. Ľubomír Sány.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 874 právoplatných uznesení a 16 zmienok v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1348 právoplatných uznesení a 7 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Malacky Sasinkova 71 (P.O.BOX 41), 901 01 Malacky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Beata Vítková.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 436 právoplatných uznesení a 9 zmienok v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Tomaško.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 932 právoplatných uznesení.
 11. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda

  Okresným prokurátorom je JUDr. Beatrix Jakubovičová.
  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 968 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom J. Hollého 1, 965 01 Žiar nad Hronom

  Okresným prokurátorom je JUDr. Karin Valentová.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 825 právoplatných uznesení.
 13. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Okresným prokurátorom je JUDr. Justína Kmeťová.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 539 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1253 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Nové Zámky F. Rákócziho 15, 940 02 Nové Zámky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marián Konkolovský.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 730 právoplatných uznesení a 4 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 23 prokuratúr (117 ms)