Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Bratislava I Kvetná 13 (P. O. Box 65), 820 05 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda


  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín


  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 10 zmienok v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 16 zmienok v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 8. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Šedivý.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Nové Zámky F. Rákócziho 15, 940 02 Nové Zámky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Monika Milevová.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1, 036 80 Martin


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica

  Okresným prokurátorom je JUDr. Peter Šnapko.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12, 984 80 Lučenec


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 13. Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 7, 960 19 Zvolen

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Zemiar.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Poprad Štefánikova 100, 058 01 Poprad

  Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Lesňák.
  Na prokuratúre evidujeme 16 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 19 prokuratúr (97 ms)