Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Bratislava II Kvetná 13 (P. O. Box 78), 820 05 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 19 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Adriana Jesztrebiová.
  Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 14 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Drgoňová.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 10 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22, 917 01 Trnava


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 99 Nitra

  Okresným prokurátorom je Mgr. Rastislav Brestenský.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 56 Žilina


  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 18 zmienok v novinách.
1 – 9 z celkovo 9 prokuratúr (33 ms)