Prokuratúry

 1. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 34 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 2. Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ivo Vendel.
  Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 3. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

  Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 15 zmienok v novinách.
 4. Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 5. Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ingrid Šamajová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 6. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica


  Na prokuratúre evidujeme 33 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 7. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
  Na prokuratúre evidujeme 27 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 14 zmienok v novinách.
 8. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
1 – 8 z celkovo 8 prokuratúr (117 ms)