Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Kohan.
  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1517 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 26 Spišská Nová Ves

  Okresným prokurátorom je JUDr. Branislav Kročian.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1962 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 907 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1348 právoplatných uznesení a 7 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1253 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Košice II Štúrova 5, 040 46 Košice

  Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Kundrát.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1659 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Sonderlich.
  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1413 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 8. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

  Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.
  Na prokuratúre evidujeme 44 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 69 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Okresným prokurátorom je JUDr. Justína Kmeťová.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 539 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 309 právoplatných uznesení.
 11. Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa Obrancov mieru 18, 064 01 Stará Ľubovňa

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Čižmár.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 454 právoplatných uznesení.
 12. Okresná prokuratúra Poprad Štefánikova 100, 058 01 Poprad

  Okresným prokurátorom je JUDr. Ján Škovránko.
  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 774 právoplatných uznesení a 5 zmienok v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A, 060 01 Kežmarok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jana Mitníková.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 446 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 606 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 522 právoplatných uznesení.
1 – 15 z celkovo 64 prokuratúr (131 ms)