Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Mihal.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 606 právoplatných uznesení.
 2. Okresná prokuratúra Malacky P.O.BOX 41 (P.O.BOX 41), 901 01 Malacky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Beata Vítková.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 446 právoplatných uznesení a 9 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Galanta Hlavná ulica 987/25, 924 29 Galanta 1

  Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.
  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 1304 právoplatných uznesení a 6 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda 1

  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov, 978 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 323 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Piešťany Vážska 28, 921 01 Piešťany

  Okresným prokurátorom je JUDr. Martin Javorka.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 317 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica

  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 715 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 469 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Topoľčany Námestie M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany

  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 349 právoplatných uznesení a 2 zmienky v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca

  Okresným prokurátorom je Mgr. Miloš Kováč.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1228 právoplatných uznesení.
 11. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

  Na prokuratúre evidujeme 4 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 370 právoplatných uznesení.
 12. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 2258 právoplatných uznesení a 5 zmienok v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Štefan Tomaško.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 949 právoplatných uznesení.
 14. Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 02901 Námestovo

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 638 právoplatných uznesení.
 15. Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno

  Okresným prokurátorom je JUDr. Ľuboslav Čižmár.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 706 právoplatných uznesení.
1 – 15 z celkovo 26 prokuratúr (282 ms)