Prokuratúry

 1. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 2. Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica


  Na prokuratúre evidujeme 33 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.
 3. Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 34 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 4. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava

  Generálnym prokurátorom je Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 91 prokurátorov, 34 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
1 – 4 z celkovo 4 prokuratúry (15 ms)