Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Skalica Ružová 2, 909 01 Skalica


  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 2. Okresná prokuratúra Piešťany Vážska 28, 921 01 Piešťany


  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 3. Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

  Krajským prokurátorom je JUDr. Monika Piknová.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 15 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín


  Na prokuratúre evidujeme 18 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 9 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica


  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 6. Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 16 zmienok v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Okresným prokurátorom je Mgr. Katarína Zeleňáková.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou


  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Partizánske Februárová 157, 958 01 Partizánske


  Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 10. Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra

  Krajským prokurátorom je JUDr. Ivan Mandalov.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 11. Okresná prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 99 Nitra

  Okresným prokurátorom je Mgr. Rastislav Brestenský.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 13. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Šedivý.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Nové Zámky F. Rákócziho 15, 940 02 Nové Zámky

  Okresným prokurátorom je JUDr. Monika Milevová.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Topoľčany Námmestie M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany


  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.