Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 3. Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

  Okresným prokurátorom je JUDr. Anatolij Derco.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 4. Okresná prokuratúra Topoľčany Námmestie M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany


  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš

  Okresným prokurátorom je JUDr. Martin Džavoronok.
  Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 6. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Okresným prokurátorom je JUDr. Justína Kmeťová.
  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom Námestie Matice Slovenskej 6, 965 01 Žiar nad Hronom

  Okresným prokurátorom je JUDr. Karin Valentová.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
16 – 22 z celkovo 22 prokuratúr (69 ms)