Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava


  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 5 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Drgoňová.
  Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 10 zmienok v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno


  Na prokuratúre evidujeme 8 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 4. Okresná prokuratúra Čadca ul. 17. novembra 1567, 022 01 Čadca


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 5. Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 26 Dolný Kubín

  Okresným prokurátorom je Mgr. Marcela Šuvadová.
  Na prokuratúre evidujeme 3 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 6. Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda


  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta


  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 6 zmienok v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A, 060 01 Kežmarok


  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 10. Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.
 11. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 20 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 20 zmienok v novinách.
 12. Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 18 zmienok v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice


  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, žiadnych vedúcich pracovníkov a 11 zmienok v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Šedivý.
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš


  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 4 zmienky v novinách.