Prokuratúry

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokuratúry, kde bolo vydané jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 7, 960 19 Zvolen

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Zemiar.
  Na prokuratúre evidujeme 17 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 939 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom J. Hollého 1, 965 01 Žiar nad Hronom

  Okresným prokurátorom je JUDr. Karin Valentová.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 825 právoplatných uznesení.
 3. Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Krajským prokurátorom je JUDr. Pavol Matija.
  Na prokuratúre evidujeme 32 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 47 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Juraj Oravec.
  Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1727 právoplatných uznesení a 6 zmienok v novinách.
 5. Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Alena Džmurová.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 1 vedúceho pracovníka a 522 právoplatných uznesení.
 6. Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 04 Humenné

  Okresným prokurátorom je JUDr. Viliam Loda.
  Na prokuratúre evidujeme 11 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 606 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 7. Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A, 060 01 Kežmarok

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jana Mitníková.
  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 446 právoplatných uznesení a 3 zmienky v novinách.
 8. Okresná prokuratúra Poprad Štefánikova 100, 058 01 Poprad

  Okresným prokurátorom je JUDr. Ján Škovránko.
  Na prokuratúre evidujeme 19 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 774 právoplatných uznesení a 5 zmienok v novinách.
 9. Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa Obrancov mieru 18, 064 01 Stará Ľubovňa

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Čižmár.
  Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 454 právoplatných uznesení.
 10. Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník

  Na prokuratúre evidujeme 7 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 309 právoplatných uznesení.
 11. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou

  Okresným prokurátorom je JUDr. Justína Kmeťová.
  Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 539 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 12. Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice

  Krajským prokurátorom je JUDr. Judita Gulbišová.
  Na prokuratúre evidujeme 44 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 69 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 13. Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jozef Sonderlich.
  Na prokuratúre evidujeme 22 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov, 1413 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 14. Okresná prokuratúra Košice II Štúrova 5, 040 46 Košice

  Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Kundrát.
  Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1659 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 15. Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

  Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..
  Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov, 1253 právoplatných uznesení a 14 zmienok v novinách.