Prokuratúry

 1. Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce

  Okresným prokurátorom je JUDr. Iveta Šándorová.
  Na prokuratúre evidujeme 12 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 5 zmienok v novinách.
 2. Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

  Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
  Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 1 zmienku v novinách.
 3. Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 26 Spišská Nová Ves

  Okresným prokurátorom je JUDr. Branislav Kročian.
  Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 2 zmienky v novinách.
 4. Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov

  Okresným prokurátorom je JUDr. Miroslav Kohan.
  Na prokuratúre evidujeme 13 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 3 zmienky v novinách.
61 – 64 z celkovo 64 prokuratúr (23 ms)